Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/54/2017.
Iktatószám: VJ/54-567/2017.

Betekinthető

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 

 • a Szász és Kiss Ügyvédi Iroda (1096 Budapest, Lenhossék u. 3/A. lph. II/9.), Handler Gábor ügyvéd, valamint dr. Zalka Gábor ügyvéd által képviselt SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.),
 • a dr. Ny. A. jogtanácsos által képviselt MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. (korábbi nevén NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.) (7627 Pécs, Engel János József utca 6.),
 • a Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda által képviselt U Light Kft. (1095 Budapest, Tinódi utca 9-11. V. em. 20.),
 • a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) és Miks Anna Ügyvédi Iroda által képviselt TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Álmos utca 3/18.),
 • a Pécsi 19. sz. Ügyvédi Iroda (7624 Pécs, Mátyás király utca 6.) által képviselt Horváth Villamossági Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7634 Pécs, Borostyán u. 10.),
 • a dr. Turi Attila egyéni ügyvéd által képviselt WEBS Ipari Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 61.),
 • a dr. Bokor Beatrix, ügyvéd által képviselt KORREKTVILL Szolgáltató Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 66/1.),
 • a dr. Pókai Krisztina Erzsébet, ügyvéd által képviselt KÖZ - MEG - VILL Építőipari és Közvilágítási Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A),
 • a Kádas Ügyvédi Iroda által képviselt PAVILL Paksi Villanyszerelő Kft. (7030 Paks, Rákóczi u. 17.),
 • a KIZSO VILLAMOSIPARI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Iskola utca 11.),
 • a PINTÓ Villamossági és Műszaki Bt. (6088 Apostag, Hunyadi utca 33/B.),
 • a Szabó Ügyvédi Iroda által képviselt Delta-Makadám Kft. (9552 Vásárosmiske, Kossuth Lajos utca 11.),
 • a HÁBI-VILL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” (7932 Szulimán, Zrínyi tér 16.), továbbá
 • a Van Megoldás Természetesen Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 062/29.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően - meghozta az alábbi

határozatot

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az SMHV Energetika Kft., az NKM Watt-Eta Kft., a Treszner Kft., a Köz-Meg-Vill Kft., a Pavill Kft., az U-Light Kft., a Webs Kft., a Horváth Villamossági Kft., a KIZSO Kft., a Pintó Bt., a Delta-Makadám Kft., a HÁBI-VILL Kft. és a Van Megoldás Természetesen Kft. 2015 és 2017 között olyan, a piac felosztására irányuló egyeztetéseket folytattak egymás között, önkormányzatok és vállalkozások által erős- és gyengeáramú rendszerekhez és hálózatokhoz kapcsolódó tervező, kivitelező, karbantartó, üzemeltető és egyéb tevékenységek tárgyában kiírt közbeszerzési, illetve egyéb beszerzésre irányuló eljárások vonatkozásában, amelyek során meghatározták az eljárásokon induló vállalkozások körét, ajánlati áraikat, valamint a nyertes vállalkozás kilétét, amely magatartások a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban foglalt tényállások megvalósításával a Tpvt. 11. § (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütköznek. A jogsértést az eljáró versenytanács az alább felsorolt tenderek vonatkozásában állapítja meg:

 

A Hamburger Hungária Erőmű Kft. által „Gázmotoros kiserőmű első ütemének (22 kV-os hálózat és segédüzemi ellátás) kivitelezése” tárgyában kiírt beszerzési eljárás

Köz-Meg-Vill Kft.

Watt-Eta Kft.

A Biokom Nonprofit Kft. által kiírt „Pécs, 18878 hrsz ("Centrum parkoló") közvilágítás fejlesztése - kivitelezése” tárgyú tender

SMHV Kft.

Webs Kft.

A Pick Szeged Zrt. által kiírt „Az MCS Vágóhíd Zrt. Mohács külterület 0145/21. hrsz. számú ingatlanán az ajánlatkéréshez csatolt helyszínrajzon megjelölt 2 helye földkábelek védelembe helyezése, a munka teljes körű elvégzése” elnevezésű tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

Orfű Község Önkormányzata által a település közvilágítási hálózatának bővítésére lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Pavill Kft.

A Paks Város Önkormányzata által „Paks,Dél 22 kV-os légvezeték Strandfürdő tr. – Dél-Nyugat városrész közötti szakasz (városi beruházás szakasz) földkábeles átépítése” tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás

SMHV Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

Szigetvár Város Önkormányzata által „Szigetvár Város közvilágítási hálózatának üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása” tárgyában kiírt egyszerű beszerzési eljárás 

Watt-Eta Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

A Siófok Város Önkormányzata által „Siófok, Béke téren lévő 12 db OCS doboz villamos energia ellátása” tárgyában kiírt beszerzési eljárás 

SMHV Kft.

Pavill Kft.

Horváth Villamossági Kft.

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna megyei Igazgatósága által „A 6532 számú út 12+450-12+500 kmsz között található Kurd KG III. TR állomás áthelyezése” tárgyában kiírt tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

A Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. által „6532 számú Dombóvár-Hőgyész összekötő út megújítása miatti közvilágítás szerelési munkák” tárgyban kiírt tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

A Paks Város Önkormányzata által „Paks, 3878/3 hrsz.-ú utca (Pollack M. utca Domb utca által határolt terület) közvilágítás kiépítése, kandeláber áthelyezése, oszloptrafó átfordítása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Pavill Kft.

Az Újireg Község Önkormányzata által kiírt „Az újiregi közösségi ház külső felújítása és energetikai korszerűsítése” tárgyú tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. által lefolytatott „227 pécsi üzlet: árambővítés miatt meglévő főelosztó ellenőrzése és új mérőhely megtervezése” tárgyú tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

A Komló Város Önkormányzata által „4db gyalogátkelőhely közvilágításának kivitelezésére” kiírt beszerzési eljárás 

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Horváth Villamossági Kft.

Komló Város Önkormányzata által „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város területén a Bányászpark I. ütem, Berek u. 2-4-6. előtti szakasz, Alkotmány u. Függetlenség u. közötti szakasz, Fülemüle u. 41. közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése” tárgyban kiírt beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Horváth Villamossági Kft.

KIZSO Kft.

A BEST-TEL Kft. által „Gyengeáramú rendszer létesítése miatti nullázások Budapest-Csepel közigazgatási területén” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Pavill Kft.

Horváth Villamossági Kft.

A DC Dunakom Plusz Kft. által „Kivitelezési szerződés keretében a Paks, Ady Endre utca út- és közműfelújítás, építés” című közvilágítási és erőátviteli hálózat munkái” tárgyában lefolytatott, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

Pavill Kft.

SMHV Kft.

Pintó Bt.

A DC Dunakom Plusz Kft. által „Kivitelezési szerződés keretében a Paks, Ady Endre utca út- és közműfelújítás, építés” című 0,4 kV-os hálózat földkábeles kiváltás munkáinak” tárgyában lefolytatott, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

Pavill Kft.

SMHV Kft.

Pintó Bt.

A Paks Város Önkormányzata által „Paks, Deák Ferenc utca – 6. sz. főközlekedési út csomópont közvilágítás létesítés, villanyszerelési munkák” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

Pavill Kft.

SMHV Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

 

A Paks Város Önkormányzata által „Paks – Csámpa, Patak utcában 0,4 kV-os hálózat áthelyezése és közvilágítás bővítése a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban előírtak szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások betartásával” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Pavill Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által „Vejti gátőrház mellett található OTR állomás villámcsapás utáni helyreállítási munkái” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

Horváth Villamossági Kft.

SMHV Kft.

Bonyhád Város Önkormányzata által „Bonyhád-Majos XIV. utcai közvilágítás létesítés” tárgyú beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

A Magyar Telekom Nyrt. által „Áta, GYR elhelyezési tervdokumentáció elkészítése” és „Ellend, GYR elhelyezési tervdokumentáció elkészítése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárások

[ÜZLETI TITOK]

A Paks Város Önkormányzata által „Paks, Toldi M. utca közvilágítás bővítés kivitelezése a Mező utca és a Vásárhelyi Pál utca közötti szakaszon a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban (ajánlati felhívás és mellékletei) előírtak szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások betartásával” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Pavill Kft.

A Paks Város Önkormányzata által „Paks, Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban (ajánlati felhívás és mellékletei) előírtak szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások betartásával” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Pavill Kft.

A Güntner Tata Hűtőtechnika Kft. által „15 db lámpatest csere meglévő oszlopokon” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Pavill Kft.

A Berhida Város Önkormányzat által „Berhida Város közvilágításának tervezése” tárgyában kiírt beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Pavill Kft.

A Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. által „62-es számú főút Szabadegyháza ipartelep elkerülő útépítés miatt középfeszültségű vezeték kiváltások” tárgyban kiírt tender

SMHV Kft.

Pavill Kft.

Watt-Eta Kft.

Báta Község Önkormányzata által lefolytatott „LED közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás

Watt-Eta Kft.

Van Megoldás Természetesen Kft.

Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” (1. rész) valamint „Mánfa Község Önkormányzat közigazgatási területén közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” (2. rész) tárgyú beszerzési eljárások

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

„Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” (1. rész) valamint „Mánfa Község Önkormányzat közigazgatási területén közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” (2. rész) tárgyú közbeszerzési eljárás

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

U-Light Kft.

A Paks Város Önkormányzata által „Paks, Kilátó utcában közvilágítás létesítése a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban (ajánlati felhívás és mellékletei) előírtak szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások betartásával” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

Pavill Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

SMHV Kft.

A Güntner Tata Kft. által „a Güntner Tata Kft. telephelyén külső világítás 4. cs. ÉNY-i oldalán (Tata, Szomódi u.)” és a „Güntner Tata Kft. telephelyén külső világítás 3-as, 4-es, 7-es csarnok északi oldal kivitelezése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárások

SMHV Kft.

Pavill Kft.

Berkesd Község Önkormányzata által kiírt „Berkesd Község közvilágításának korszerűsítése és bővítése” tárgyú tender

Watt-Eta Kft.

SMHV Kft.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által lefolytatott ajánlatkérési eljárások (Drávafok Község, Bogdása Község és Markóc Község közvilágításának korszerűsítése)

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

A Tengelic Község Önkormányzata által a „Tengelic község közvilágítás korszerűsítése kivitelezési szerződés keretében” tárgyában kiírt tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

A Bátaszék Város Önkormányzat által „Bátaszék Város közigazgatási területén az erősáramú hálózathoz kapcsolódó munkák elvégzése” tárgyában kiírt beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Köz-Meg-Vill Kft.

A Nagydorog Nagyközség által „Nagydorog, Vörösmarty M. u. – Kossuth L. u. közötti szakaszon – Kerékpárút közvilágítás villamos munkái” tárgyban kiírt beszerzési eljárás

Pavill Kft.

SMHV Kft.

Pintó Bt.

A Mohács Város Önkormányzata által „Vállalkozási szerződés Mohács Város Déli lakópark fejlesztésére, közvilágítási hálózat létesítése” tárgyban kiírt tender

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

Pavill Kft.

Baksa Község Önkormányzata által „Baksa Község közvilágításának korszerűsítése” tárgyában kiírt indikatív ajánlatkérés

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. által „Dél-Balaton 2 vasútvonal 1423+70 – 1426+20 22kV-os földkábel kiváltásai” tárgyban kiírt tender

[ÜZLETI TITOK]

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „Vörösalmai elektromos hálózat korszerűsítése” tárgyban kiírt tender

Watt-Eta Kft.

SMHV Kft.

Treszner Kft.

Bodolyabér Község Önkormányzata által „Bodolyabér, 017 hrsz. közvilágítás létesítése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

U-Light Kft.

Pellérd Község Önkormányzata által a „Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt közvilágítási engedélyezési és kiviteli tervek/dokumentáció” készítése tárgyában lebonyolított beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Watt-Eta Kft.

A Kanizsatel Kft. által „Vízvár, KIF hálózat szabványosítás” tárgyában lebonyolított beszerzési eljárás

Watt-Eta Kft.

SMHV Kft.

A Kanizsatel Kft. által lefolytatott „Balatonlelle OTP társasházak, KIF hálózat szabványosítása” elnevezésű beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Treszner Kft.

Watt-Eta Kft.

A „Tervezési szerződés Mohács Város Önkormányzata részére TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számú, „Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése és körforgalom építése” című projekt körforgalom közvilágítás műszaki tervezési dokumentumainak elkészítésére” tárgyban kiírt tender

SMHV Kft.

Treszner Kft.

Watt-Eta Kft.

A Duna-Dráva Cement Kft. által „Fogyasztásmérő hely kialakítás 3x250A – Mohács” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Treszner Kft.

Watt-Eta Kft.

A STRABAG Általános Építő Kft. által a „Komló, Körtvélyes 1545/14 és 1545/18 hrsz. út közvilágítása” tárgyú közbeszerzéssel kapcsolatban, alvállalkozók kiválasztása céljából lefolytatott ajánlatkérési eljárás

[ÜZLETI TITOK]

A Kanizsatel Kft. által „Türje, Zalaszentlászló GYR rendszer létesítésével kapcsolatos erősáramú kivitelezési munkák” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás

SMHV Kft.

Treszner Kft.

 

II. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács

 • az SMHV Energetika Kft.-vel szemben 45.000.000,- Ft, azaz negyvenötmillió Forint
 • az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft.-vel szemben 28.000.000,- Ft, azaz huszonnyolc millió Forint
 • az U Light Kft. -vel szemben 2.900.000,- Ft, azaz kétmillió kilencszázezer Forint
 • a TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft.-vel szemben 140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer Forint
 • a Horváth Villamossági Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió Forint
 • a WEBS Ipari Kft.-vel szemben 290.000,- Ft, azaz kétszázkilencvenezer Forint
 • a KÖZ - MEG - VILL Építőipari és Közvilágítási Szolgáltató Kft.-vel szemben, 18.000.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió Forint
 • a PAVILL Paksi Villanyszerelő Kft.-vel szemben 22.000.000,- Ft, azaz huszonkétmillió Forint
 • a KIZSO VILLAMOSIPARI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 1.000.000,- Ft, azaz egymillió Forint,
 • a PINTÓ Villamossági és Műszaki Bt.-vel szemben, 4.000.000,- Ft, azaz négymillió Forint
 • a Delta-Makadám Kft.-vel szemben 1.500.000,- Ft, azaz egymillió ötszázezer Forint
 • a HÁBI-VILL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „v.a.”-tal szemben 30.000,- Ft, azaz harmincezer Forint
 • a Van Megoldás Természetesen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 1.500.000,- Ft, azaz egymillió ötszázezer Forint

bírságot szab ki, amely összegeket a vállalkozások a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az előző bekezdéstől eltérően, a Treszner Kft. a kiszabott bírságot csak akkor köteles megfizetni, a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül, amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül nem igazolja, hogy az általa feltételesként megjelölt tevőleges jóvátétel keretében kifizetendő kártalanításra sor került.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 

III. Az eljáró versenytanács kötelezi a Treszner Kft.-t az általa vállalt tevőleges jóvátétel, valamint megfelelési program[1] végrehajtására és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva a határozat kézhezvételétől számítva a tevőleges jóvátétel esetében 60, a megfelelési program esetében 90 napon belül nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta a következő

végzést

Az eljáró versenytanács a Korrektvill Kft. eljárás alá vonttal szemben az eljárást megszünteti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) i) pontja alapján.

Az eljáró versenytanács a Cegléd Város Önkormányzata által, a település aktív közvilágítási elemeinek karbantartására vonatkozóan lefolytatott indikatív ajánlatkérési eljárással kapcsolatban az eljárást megszünteti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) i) pontja alapján.

Az eljáró versenytanács egyebekben (a vizsgálati jelentésben indítványozott, de fent nem hivatkozott további magatartások tekintetében) a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] VJ/54-536/2017.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar