Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/15/2017.
Iktatószám:
Vj/15-24/2017.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hetényi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. K.), dr. Ch. H. rechtsanwalt és a T. A. Ügyvédi Iroda által képviselt Infineon Technologies AG (AM Campeon 1-12, DE-85579 Neubiberg, Németország) eljárás alá vont vállalkozással szemben a Gazdasági Versenyhivatal által az összefonódást engedélyező döntés szempontjából lényeges tény feltételezhetően félrevezető közlése, illetve az összefonódás iránti kérelemben az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tény, adat közlésére vonatkozó kötelezettség feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - melyben részt vett a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt Cree, Inc. (4600 Silicon Drive, 27703 Druham, North Carolina, USA), Cree Sweden AB (Miklagardsvägen 30,187 74 Täby, Svédország) és Cree Fayeteville, Inc. (535 W. Research Center Blvd. #209, 72701 Fayeteville, AR, USA) – nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács visszavonja a 2017. január 10-én kelt, Vj/1-6/2017. számú határozatát, mely szerint „a Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Infineon Technologies AG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Cree Fayetteville, Inc. felett, továbbá, hogy az Infineon Technologies AG részévé váljon a Cree, Inc. és Cree Sweden AB teljesítmény- és rádió frekvencia félvezető üzletága, a felek között 2016. július 13-án létrejött eszköz átruházási szerződés szerinti tartalommal.”.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.