Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/1/2017.
Iktatószám:Vj/1-6/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a H. Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76., eljáró ügyvéd: Dr. H. K.) által képviselt Infineon Technologies AG (AM Campeon 1-12, 85579 Neubiberg, Németország) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a H. Ügyvédi Iroda által képviselt Cree, Inc. (4600 Silicon Drive, 27703 Durham, North Carolina, Amerikai Egyesült Államok), Cree Sweden AB (Miklagardsvägen 30, 187 74 Täby, Svédország), Cree Fayetteville, Inc. (535 W. Research Center Blvd. #209, 72701 Fayetteville, AR, Amerikai Egyesült Államok) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Infineon Technologies AG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Cree Fayetteville, Inc. felett, továbbá, hogy az Infineon Technologies AG részévé váljon a Cree, Inc. és a Cree Sweden AB  teljesítmény- és rádió frekvenciás félvezető üzletága, a felek között 2016. július 13-án létrejött eszköz átruházási szerződés szerinti tartalommal.

Budapest, 2017. január 10.