Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/2/2017.
Iktatószám:
Vj/2-6/2017.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda és a dr. T. T. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.; eljáró ügyvéd: dr. T. T.) által képviselt Platin 1291. GmbH (Grüneburgweg 58-62, 60322 Frankfurt am Main, Németország) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a K. D. és Q. de-P. által képviselt Solvay Acetow GmbH (Engesserstrasse 8, 79108 Freiburg im Breisgau, Németország) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Platin 1291. GmbH közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Solvay Acetow GmbH felett.

Budapest, 2017. január 13.