Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/35/2017.
Iktatószám:
VJ/35-30/2017.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a K. J. kereskedelmi üzletág igazgató, Z.-P. Zs. humánerőforrás igazgató, H. M. kommunikációs igazgató és R. D. ingatlangazdálkodási igazgató által képviselt Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/43/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott végzésben előírt kötelezettségekteljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.