Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62 Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/43/2014.
Iktatószám: Vj/43-137/2014.

Nyilvános változat!

 

A Gazdasági Versenyhivatal a Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda (1061 Budapest. Liszt Ferenc tér 5. I/1.), a Lovretity Ügyvédi Iroda, a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.) és dr. T. T. ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 11.) által képviselt Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

végzést.

 1. Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az eljárás alá vont által vállalt kötelezettségek egyidejű elfogadásával.

 1. Az eljáró versenytanács a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt. számára (a kötelezettségvállalások vonatkozásában: BUD) az alábbi kötelezettségvállalások teljesítését írja elő:

  1. A BUD a Terminál parkolóba történő egy napon belüli harmadik és további behajtásokat követő 0-5 percre felszámolt díjat 300 Ft-ra, míg ezen díjat a Prémium parkoló esetében 400 Ft-ra csökkenti az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított három hónapon belül. Az egy napon belüli harmadik és további behajtásokért fizetendő díjakat a BUD 2019. december 3l-ig nem emeli meg.

  1. A Bónuszkártya tulajdonosok a kártya feltöltésekor a Prémium Parkoló használatakor 20%-os, a Terminál Parkoló esetében 15%-os kedvezményben részesülnek az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított három hónapon belül oly módon, hogy a Premium Parkoló esetében 50 000 Ft befizetésével 60 000 Ft, a Terminal Parkoló esetében 25 000 Ft-os befizetésével 28 750 Ft kredit íródik a kártyára. Az imént rögzített összegektől eltérő összegű feltöltés esetén a rendszer nem írja jóvá a kedvezményt. Az előző összegű feltöltés teljes felhasználása előtt is lehetséges ezen 25 000, illetve 50 000 Ft összegek feltöltése. Egymást követően többször is fel lehet tölteni a Bónuszkártyát ezen összegekkel, egészen a 325 000 Ft-os keret elérésig. E kedvezményt a BUD 2019. december 31-ig garantálja. A Bónuszkártya módosított igénylő lapját a társaság honlapján az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül elérhetővé teszi. A három hónapos felkészülési időt követően a BUD a Bónuszkártyát a szokásos ügymenetben, de legkésőbb a hiánytalanul kitöltött igénylőlap kézhezvételétől számított 4 napon belül megküldi az igénylőnek, amely ettől az időponttól kezdve azonnal használható.

  1. A BUD az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított három hónapon belül 325 000 Ft-ra emeli a Bónuszkártyára feltölthető összeg maximumát. A Bónuszkártya limitemelése nem szűnik meg 2019. december 31. előtt.

  1. A BUD az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehetővé teszi, hogy az érkezési szint külső sávok karéjában található buszparkolótól 15 km-es körben ténylegesen parkolót üzemeltető vállalkozások parkolóhelyet béreljenek, alkalmanként 2 órás időkorláttal, napi korlátlan számú behajtási lehetőséggel. Ennek díja férőhelyenként havi 225 000 Ft + ÁFA a Prémium Parkoló, havi 150 000 Ft + ÁFA a Terminál Parkoló területére. E két parkoló együttes használatát lehetővé tevő kombinált bérlet ára havi 300 000 Ft + ÁFA. A bérlő minden egyes parkolóhelyhez három parkoló kártyát igényelhet, további kártyák havi 4 500 Ft + ÁFA összegért igényelhetők. A parkolóhely bérlet lehetősége és az e pontban meghatározott kondíciók 2019. december 31-ig változatlanul fennállnak.

  1. A BUD az 1-4. pontokban foglalt vállalások tartalmáról honlapjának parkolásról szóló rovataiban tájékoztatást tesz közzé az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

  1. A BUD az 1-4. pontokban foglalt vállalások teljesítéséről minden év január 31-ig, utolsó alkalommal 2020. január 31-ig, beszámolót készít, s azt megküldi a GVH számára.

   1. A beszámoló a Bónuszkártya használatáról szóló része tartalmazza a kártyatulajdonosok számát, ezen belül a Prémium Parkolóra és a Terminál Parkolóra szóló Bónuszkártyák számát.

   1. A parkolóhely bérletről szóló beszámoló tartalmazza a parkolóhelyet bérlők számát, az általuk bérelt parkolóhelyek számát a Terminál Parkolóban, az általuk bérelt parkolóhelyek számát a Prémium Parkolóban, és a két parkolóban kombináltan bérelt parkolóhelyek számát.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.