Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/40/2018.
Iktatószám: VJ/40-192/2018.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. V.) által képviselt NATURPRODUKT Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.), a Molnár József ügyvezető által képviselt PATIKA TÜKÖR Kft. (1162 Budapest, Timur utca 29.), a Nagy Tünde ügyvezető által képviselt Medicnet Media Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 57-59. 1. em. 10.) és a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. H.V.) által képviselt Dr. Theiss Naturwaren GmbH (Michelinstr. 10., D-66424 Homburg, Németország) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a NATURPRODUKT Kft. és a Dr. Theiss Naturwaren GmbH által a Parusan Stimuláló sampon nőknek és Parusan Energizáló Tonik nőknek termékekkel kapcsolatban egyes televíziós reklámokban, e-DM levelekben, Facebook hirdetésekben, Facebook posztokban, Google Adwords hirdetésekben, Youtube videokban, nyomtatott sajtóhirdetésekben, saját weboldalon, a termékek csomagolásán, moziban elhelyezett reklámhordozókon és online sajtóhirdetésekben 2017 januárjától közzétett, azok hajritkulás, hajhullás elleni és hajnövekedést segítő, stimuláló hatására vonatkozó állításai – a hajhullás megszűnését ígérő üzenetek kivételével – nem jogsértőek.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy

  • a NATURPRODUKT Kft. és a Dr. Theiss Naturwaren GmbH fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Parusan Stimuláló sampon nőknek és Parusan Energizáló Tonik nőknek termékekkel kapcsolatban egyes televíziós reklámokban, e-DM levelekben, Facebook hirdetésekben, Facebook posztokban, Google Adwords hirdetésekben, Youtube videokban, nyomtatott sajtóhirdetésekben, a termékek csomagolásán, moziban elhelyezett reklámhordozókon és online sajtóhirdetésekben 2017 januárjától azok vérkeringést és tápanyag-ellátottságot fokozó, továbbá hajszálakat erősítő, hajhullás megszűnését ígérő, azaz egészségre gyakorolt hatására vonatkozó, nem megfelelően igazolt állításokat tett, megsértve ezáltal – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjára figyelemmel – a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat;
  • a Dr. Theiss Naturwaren GmbH tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Parusan Stimuláló sampon nőknek és Parusan Energizáló Tonik nőknek termékekkel kapcsolatban egyes televíziós reklámokban, e-DM levelekben, Facebook hirdetésekben, Facebook posztokban, Google Adwords hirdetésekben, Youtube videokban, nyomtatott sajtóhirdetésekben, a termékek csomagolásán, moziban elhelyezett reklámhordozókon és online sajtóhirdetésekben 2017 januárjától azok vérkeringést és tápanyag-ellátottságot fokozó, továbbá hajszálakat erősítő, hajhullás megszűnését ígérő, azaz egészségre gyakorolt hatására vonatkozó, nem megfelelően igazolt állításokat tett, megsértve ezáltal – a 655/2013/EU rendelet mellékletére is figyelemmel – az 1223/2009/EK rendelet 20. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
  • a PATIKA TÜKÖR Kft. és a NATURPRODUKT Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Patika Tükör 2017/8. számában szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tettek közzé, megsértve ezáltal – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 11. pontjára figyelemmel – a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

III. Az eljáró versenytanács a NATURPRODUKT Kft.-t kötelezi az általa vállalt, jelen határozat mellékletét képező megfelelési intézkedések bevezetésére és e kötelezettség teljesítésének igazolására. Az eljáró versenytanács a PATIKA TÜKÖR Kft.-t kötelezi arra, hogy 60 napon belül alakítson ki megfelelési programot, a már megvalósított megfelelési törekvéseinek a jelen határozat indokolásában rögzített javaslatokkal, pontosításokkal kiegészített formában való intézményesítése révén, és azt ugyanezen határidőn belül igazolja a GVH számára.

IV. A fenti II. részben meghatározott jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács a NATURPRODUKT Kft.-t és a Dr. Theiss Naturwaren GmbH-t egyetemlegesen kötelezi 25.000.000 Ft (azaz huszonöt-millió forint), valamint a PATIKA TÜKÖR Kft.-t 185.000 Ft (azaz száznyolcvanötezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

V. Az eljáró versenytanács végezetül a NATURPRODUKT Kft.-t és a Dr. Theiss Naturwaren GmbH-t az eljárás során felmerült 295.894 Ft eljárási költség (szakértői díj) egyetemleges megfizetésére kötelezi a Tpvt. 62/B. § (4) alapján, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a Recept Nélkül magazinban megjelent szerkesztői tartalom és hirdetés kapcsán az eljárást megszünteti mind a Medicnet Media Kft.-vel, mind a NATURPRODUKT Kft.-vel szemben.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar