Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/44/2018.
Iktatószám: VJ/44-136/2018.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Wallacher Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) által képviselt Nielsen Közönségmérés Kft. (1146 Budapest, Hermina út 57-59.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése tárgyában lefolytatott VJ/59/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálati eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar