Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/20/2018.
Iktatószám:
VJ/20-13/2018.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.; eljáró ügyvéd: dr. H. Z.) által képviselt MPM Biztosítási Alkusz Kft. „va.” (1032 Budapest, Bécsi út 120.) eljárás alá vont vállalkozással és társaival szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése tárgyában lefolytatott VJ/32/2014. számú, megismételt versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálati eljárást megszünteti.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.