Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/23/2018.
Iktatószám: VJ/23-19/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.; eljáró ügyvéd: dr. M. Sz. B.) által képviselt ETS Efficient Technical Solutions GmbH (Am Scherhübel 14, D-92253 Schnaittenbach, Németország) eljárás alá vont vállalkozással szemben összefonódás végrehajtása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ETS Efficient Technical Solutions GmbH jogsértést követett el azzal, hogy a TGS Engineering Kft. üzletrészei 100 százalékának megszerzésével létrejött összefonódását a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtotta.

Az eljáró versenytanács a fentiekben leírt jogsértés miatt kötelezi ETS Efficient Technical Solutions GmbH-t 4.400.000,-Ft (azaz négymillió-négyszázezer forint) versenyfelügyeletibírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.