Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/29/2018.
Iktatószám:
VJ/29-9/2018.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Matiscsák Éva Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. É.) által képviselt INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., eljáró ügyvéd: dr. K. A.) által képviselt AEGON Magyarország Hitel Zrt. (1051 Budapest, Üllői út 1.) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt.-nek az AEGON Magyarország Hitel Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet elektronikusan kell benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalnál, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek, melynek eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.