Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/56-5/2019.

                                                                                                                                 

A Gazdasági Versenyhivatal a Kovács Márton Ügyvédi Iroda (1026 Budapest, Pasaréti út 25/A., eljáró ügyvéd: Dr. K. M.) által képviselt Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.), SOLUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.  (1056 Budapest, Váci utca 38.), valamint dr. Lendvai Ádám Miklós magánszemély bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Üzleti Infokommunikációs, Digitalizációs Tőkealapnak, a SOLUS Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt SOLUS I Kockázati Tőkealapnak, valamint dr. Lendvai Ádámnak a Makery World Zrt. „b.a.” feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. december 20.