Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/6-6/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Váci út 31., eljáró ügyvéd: dr. T. B.) által képviselt Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Daniella Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak a DL’1 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányításszerzésével, és ennek révén a FEGIME Hungary Kereskedelmi Kft. feletti közvetett egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. február 25.