Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:
1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon:
(06-1) 472-8900
Szervezeti egység:
Fúziós Iroda
Iktatószám:
ÖB/35- 6/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76., eljáró ügyvéd: dr. H. K.) által képviselt Robert Bosch GmbH (Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Németország) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Robert Bosch GmbH vállalkozásnak a MAGURA Bike Parts GmbH & Co. KG és a MAGURA GmbH feletti, azok korábbi egyedüli irányítójával a Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG vállalkozással való közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. október 25.