Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:  VJ/26/2019.
Iktatószám: VJ/26-71/2019.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., eljáró ügyvéd: Dr. N. A.) által képviselt The Hut.com Limited (Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ, Egyesült-Királyság) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a The Hut.com Limited 2017. május 10-től kezdődően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat tekintettel arra, hogy

  • az árfeltüntetési gyakorlata az értékesített termékekkel kapcsolatos árak, kedvezmények, akciók vonatkozásában megtévesztő és ezen gyakorlatával a fogyasztók ügyleti döntését befolyásolja,
  • a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából kereskedelmi gyakorlatában (pl.: „Csak ma”, Kiárusítás”, „Utolsó lehetőség”, „Gyorsan fogynak a készletek”, „Már csak 48 óra…”, „Csökkentő kedvezmény! Fogy az idő …”, „Villámakció”, „CSAK MA! Visszaszámlálás elindult -50%, …49%”) valótlanul állítja, hogy a termékei bizonyos feltételek mellett (akciósan, kedvező áron) csak nagyon korlátozott ideig állnak rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztókat megfosztja a tájékozott döntéshez szükséges időtől.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a The Hut.com Limited-et 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a fentieken túl megtiltja, hogy a The Hut.com Limited a fenti jogsértő kereskedelmi gyakorlatát tovább folytassa és kötelezi, hogy az eltiltásnak való megfelelést a jelen határozat közlését követő 60 napon belül igazolja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács a Facebook-on közzétett kommunikáció vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar