Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/39/2019.
Iktatószám: VJ/39-198/2019.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV. em. 20., eljáró ügyvéd: dr. R. B.) és a Buzády és Udvary Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Szirtes út 6/B. tető, eljáró ügyvéd: dr. B. Cs.) által képviselt NTH AG (Waaghaus-Passage 8, 3011 Bern, Svájc), valamint a dr. Szalai Anita egyéni ügyvéd által képviselt Cetaco Stúdió Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.), a Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos utca 66., eljáró ügyvéd: dr. Z. J.; dr. H. Á.) által képviselt Telekom New Media Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) és a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29., képviseli: dr. F. O. M. és dr. G. G. kamarai jogtanácsos) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az NTH AG az Asztro Show műsorában 2019. évben a szolgáltatás korlátozott elérhetőségére vonatkozó állításokkal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) melléklet 7. pontjában foglalt tényállást megvalósította és azzal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a NTH AG-t 650.000 Ft (azaz hatszázötvenezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti az Asztro Klub műsorban 2020. évben alkalmazott kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában a Cetaco Stúdió Kft. eljárás alá vont vállalkozással szemben, valamint a teljes vizsgált időszakra vonatkozóan a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Telekom New Media Zrt. eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[3] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar