Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Vizsgáló: dr. Pánczél Márk  Tel.: (06-1) 472-8984  E-mail: panczel.mark@gvh.hu
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Iktatószám: VJ/45-23/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11.; eljáró ügyvéd: Dr. Kékuti Ákos) által képviselt Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.), a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11.; eljáró ügyvéd: Dr. Kékuti Ákos) által képviselt Alcon Hungária Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) és a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11.; eljáró ügyvéd: Dr. Kékuti Ákos) által képviselt Novartis Hungária Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

E végzés ellen a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel vagy a fellebbezést megelőzően átutalással köteles leróni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.