Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/40/2019.
Iktatószám: VJ/40-17/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház utca 39.; eljáró ügyvéd: dr. K. L. A.) által képviselt Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH (5282 Ranshofen, Lamprechthausenerstrasse 69., Ausztria) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.; eljáró ügyvéd: dr. N. A.) által meghatalmazott Virág Péter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. P.) által képviselt Hydro Extrusion S.R.L. (FN Tudor Vladmirescu – DN 79/A utca, Chisineu-Cris, Arad megye, Románia) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH-nak a Hydro Extrusion S.R.L. felett történő közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar