Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/41/2019.
Iktatószám: VJ/41-44/2019.

Betekinthető iratváltozat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Cs. B. és dr. M. Z.; székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta u. 9.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Szallas.hu Zrt. 2017. május 1-jétől 2020. április 2-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított a fogyasztókkal szemben, amikor a www.szallas.hu weboldalán és a szallas.hu alkalmazásban elérhető szálláshely ajánlatokkal összefüggésben olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, melyek szövegezésük és vizuális megjelenítésük révén, összhatásukban pszichés nyomásgyakorlást kifejtve, vagy arra alkalmasan azt közvetítették a fogyasztó számára, hogy az általa is keresett szálláshely korlátozottan elérhető, így zavarva a fogyasztó döntéshozatali folyamatát.

Az eljáró versenytanács egyidejűleg kötelezi a Szallas.hu Zrt.-t a jelen határozat mellékletében foglalt kötelezettségek teljesítésére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar