Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/8/2019.
Iktatószám: VJ/8-53/2019.

Nyilvános változat!
Az eljárás alá vont üzleti titkát az [ÜZLETI TITOK] megjelölés tartalmazza!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. Sz. kamarai jogtanácsos által képviselt Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bayer Hungária Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azzal, hogy

  • a Supradyn Kids multivitamin SpongyaBobos kulaccsal elnevezésű összecsomagolt terméket népszerűsítő (2016. november 14. és 2017. február 26. között közzétett) televíziós reklámban és a 2016. november-decemberi Nők Lapja Gyerek magazinban megjelent sajtóhirdetésben, továbbá
  • a Supradyn Kids multivitamin varázstörülközővel elnevezésű összecsomagolt terméket népszerűsítő (2017. szeptember 19. és 30. között közzétett) televíziós reklámban

gyermekkorúakat közvetlenül szólított fel a termék megszerzésére.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Bayer Hungária Kft.-t 7.000.000 Ft, azaz hétmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a Bayer Hungária Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy milyen módon biztosítja 2019-ben megkezdett megfelelési intézkedéseinek megvalósítását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszüntetni az eljárást a Supradyn Kids multivitamin omega 3-mal és kolinnal étrend-kiegészítő készítmény SpongyaBobos kulaccsal, varázstörülközővel, illetve világító jojóval összecsomagolt termékekkel kapcsolatos, jelen versenyfelügyeleti eljárásban feltárt időszakban közzétett kereskedelmi gyakorlat alábbi kommunikációs eszközei tekintetében:

  • patikai szóróanyagok, akciós újságok, plakát és vásárláshelyi eladásösztönzők (gondolavég),
  • a Bayer Hungária Kft. által üzemeltetett, az érintett Supradyn Kids összecsomagolt termékekre vonatkozó honlapja,
  • a termékek csomagolása.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

______________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar