Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/16/2019.
Iktatószám:
VJ/16-36/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Szállás és Utazás Kft. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9.)bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Szennay András Szabolcs ügyvezető által képviselt Utazok.hu Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla utca 22. fszt.), a Szennay András Szabolcs ügyvezető által képviselt PK Travel Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla utca 22. fszt.) és a Szennay András Szabolcs ügyvezető által képviselt D-Card Marketing Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla utca 22. fszt.) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Szállás és Utazás Kft.-nek az Utazok.hu Kft. feletti irányításszerzésével, valamint a PK Travel Kft. és a D-Card Marketing Kft. szállásközvetítési üzletágának mint vállalkozásrészeknek a megszerzésével megvalósuló összefonódása nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás során 23.208 Ft, azaz huszonháromezer-kettőszáznyolc forint eljárási költség merült fel, amelyet az állam visel.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet elektronikusan kell benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalnál, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek, melynek eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.