Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/28/2019.
Iktatószám:
VJ/28-13/2019.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház utca 30.; eljáró ügyvéd: dr. Z. D.) által képviselt Eurofillers Holding GmbH (Friedrich Schmid Strasse 165., 2754 Waldegg-Wopfing, Ausztria) és Calcinor, S.L. (Egileor Auzoa 101., 10168 Altz (Guipúzcoa), Spanyolország) bejelentők által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda által képviselt Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG (Wopfing 156., 2754 Wopfing, Ausztria) és Calmit GmbH (Linzer Strasse 8., 4820 Bad Ischl, Ausztria) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az Eurofillers Holding GmbH-nak a Calmit GmbH feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás (melynek révén Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG-nak a Calmit GmbH feletti jelenlegi egyedüli közvetett irányítása a Calcinor S. L.-vel közös közvetett irányításává alakul át) nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez http://www.gvh.hu//data/cms1038737/GVH_gvh_k01_18_1.jar