Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/11-7/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10., eljáró ügyvéd: Dr. Sz. L. A.) által képviselt PortfoLion Zöld Magántőke Alap (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép. 5. em.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt PortfoLion Zöld Magántőke Alapnak az Agro-Szalók Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével, valamint a PortfoLion Zöld Magántőke Alap közvetlen egyedüli irányítása alá tartozó ZA-Invest Szalók Kft.-nek a Nemesszalóki Mezőgazdasági Állattenyésztési, Növénytermesztési, Termelő és Szolgáltató Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. március 27.