Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/12-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Bonitás Kockázati Tőkealap II. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület) és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt MFB Növekedési Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) és Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Bonitás Kockázati Tőkealap II., valamint a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt MFB Növekedési Tőkealap és a szintén a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap a Talentuno Technologies Zrt. (korábbi elnevezése: Global Web Solutions Kft.) feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. április 1.