Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/12/2020.
Iktatószám: VJ/12-197/2020.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) által képviselt Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) és a Dr. T. B. Ügyvédi Iroda által képviselt Humbák Művek Kft. (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 51. II. emelet 19.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, nyilvános tárgyalás tartását követően, meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

i) a Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás a Dettol termékcsaládba tartozó biocid termékek hatékonyságára vonatkozó

 a) a dettol.hu weboldalon 2018. január 1-jétől kezdődően 2021. június 7-ig alkalmazott 

„Elpusztítja a baktériumok és vírusok 99,9%-át.”
„…megöli a vírusok és baktériumok 99,9%-át….”
„…megöli a kórokozók 99,9%-át…”

b) a dettol.hu weboldalon 2018. január 1-jétől kezdődően 2021. április 20-ig alkalmazott

 „Víz nélkül pusztítja el a kórokozók 99.9%-át.”

c) az ezen kívüli további, a kiegészítő vizsgálati jelentés 2. sz. mellékletében megjelölt kereskedelmi kommunikációs eszközök vonatkozásában pedig január 1. és 2020. május között alkalmazott

Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át.”
„Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át és inaktiválja a vírusokat, beleértve az influenza vírust.”
„Elpusztítja a baktériumok 99,9%-át és inaktiválja a vírusokat.”
„Elpusztítja a baktériumok és vírusok 99,9%-át.”

állítások megjelenítésével közzétett kereskedelmi kommunikációjával megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt magatartást és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

ii) a Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás a www.dettol.hu weboldalon, valamint Google Adwords hirdetésekben a 2018. január 1. és 2020. június 15. közötti időszakban a Dettol termékcsaládba tartozó érintésnélküli kézmosó készülékhez alkalmazandó folyékony szappan kozmetikum termékkel kapcsolatban, a termékek hatékonyságára vonatkozó, százalékos értéket tartalmazó állítások megjelenítésével közzétett kereskedelmi kommunikációjával megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt magatartást és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

iii) a Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás 2018. január 1-jétől kezdődően 2021. április 20-ig a Dettol termékcsaládba tartozó biocid felülettisztító termékek vonatkozásában a „Heim Pál Gyermekkórház ajánlásával” / ”Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet ajánlásával” ajánlás és a termékek hatékonyságára vonatkozóan megjelenített állítások együttes alkalmazásával közzétett, a kiegészítő vizsgálati jelentés 2. sz. mellékletében megjelölt kereskedelmi kommunikációjával, kivéve az indoklás 358. pontjában szereplő kereskedelmi kommunikációt, megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt magatartást és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

iv) a Humbák Művek Kft. a „Tibi atya” elnevezésű véleményvezér Facebook oldalán 2020. március 16-án közzétett bejegyzéshez kapcsolódó Dettol termékcsaládba tartozó terméket megjelenítő profilkép tekintetében megvalósított magatartással kapcsolatban az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdés o) pontja alapján megállapítja, hogy a magatartás nem jogsértő.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a Reckitt Benckiser. Kft-t 147.000.000,- Ft, azaz száznegyvenhétmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács

i) A Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft., a jelen vizsgálat tárgyát képező alábbi állításai tekintetében az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 60/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszünteti:

„Elpusztítja a vizsgált vírusok 99,9%-át.”
„Elpusztítja a baktériumok 99,9%-át.”
„Megöli a baktériumok 99,9%-át.”
„Elpusztítja a tesztelt baktériumok és vírusok 99,9%-át”
„Elpusztítja a vizsgált baktériumok és vírusok 99,9%-át”
„Kézfertőtlenítő gél a bacik 99.9%-át elpusztítja.”

ii) A Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft., a Dettol termékcsaládba tartozó biocid felülettisztító termékek vonatkozásában a „Heim Pál Gyermekkórház ajánlásával” / ”Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet ajánlásával” ajánlás és a termékek hatékonyságára vonatkozóan megjelenített állítások együttes alkalmazásával közzétett, az indoklás 358. pontjában megjelölt, kereskedelmi kommunikációk (egyes TV reklámok) tekintetében az eljáró versenytanács a Tpvt. 60/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszünteti.

iii) Az eljáró versenytanács végezetül a Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft.-t kötelezi az eljárás során felmerült eljárási költség (szakértői díj) megfizetésére a Tpvt. 62/B. § (4) alapján. A Gazdasági Versenyhivatal 2020. december 2-án kelt, VJ/12-76/2020. számú végzésével megállapított bruttó 382.000,- Ft összegű szakértői díj összegét a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A szintén a Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. által megfizetendő, az eljáró versenytanács 2021. november 24-én kelt VJ/12-189/2020. számú végzésével megállapított szakértői díj összegének megfizetéséről az eljáró versenytanács, az esetleges bírósági felülvizsgálat esetén hozott bírósági ítélet jogerőre emelkedését követően, külön végzésben rendelkezik.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar