Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/22/2020.
Iktatószám: VJ/22-63/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. K. B.) által képviselt Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 82.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban előterjesztett, ideiglenes intézkedés elrendelését indítványozó VJ/22-57/2020. számú jelentés alapján meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács haladéktalan, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés közléséig a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft.-t

  1. eltiltja a Vargapeptide termékcsaládba tartozó ún Proinzulin C-peptidet tartalmazó bőrápoló spray termékek, vagy bármely más név alatt a C-peptid / peptid termékek népszerűsítését célzó kereskedelmi kommunikációja folytatásától,
  2. kötelezi arra, hogy a Vargapeptide termékcsaládba tartozó ún Proinzulin C-peptidet tartalmazó bőrápoló spray termékek népszerűsítése céljából közzétett, és elérhető valamennyi kereskedelmi kommunikációt törölje vagy gondoskodjon azok törléséről.

Abban az esetben, ha a fenti kötelezésnek a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. nem tett volna eleget, a Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa kötelezi

  • a Mediaworks Hungary Zrt.-t (1082 Budapest, Üllői út 48.) az által működtetett honlapjain,
  • a Google Ireland Ltd.-t (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a youtube.com honlapján,
  • a Facebook Ireland Ltd.-t (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a facebook.com honlapján,
  • InterActiveCorp-t (IAC) (555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA) a vimeo.com honlapján,
  • a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft C-peptide reklámozására szolgáló mindenkori honlapjának tárhelyszolgáltatóját (jelenleg: Cloudflare Inc. 101 Townsend Street Suite 200 San Francisco, CA 94107 USA)

a C-Peptide elnevezésű termék magyar nyelven, illetve magyarországi fogyasztóknak szóló reklámozásának haladéktalan, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belüli felfüggesztésére, valamint a már közzétett (aktuálisan elérhető) kereskedelmi kommunikációk elérhetőségének haladéktalan, de legkésőbb a jelen végzés kézhezvételétől számított 15 napon belüli megszüntetésére.

Az ideiglenes intézkedés keretében elrendelt kötelezések a jelen versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés meghozataláig szólnak.

E végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező. A jogorvoslati kérelemnek a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács kötelezi a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft eljárás alá vontat, valamint a fentiekben felhívott további vállalkozásokat (Mediaworks Hungary Zrt., Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd. és InterActiveCorp-t, mindenkori tárhelyszolgáltatót), hogy a jelen végzés közlését követően a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. esetében 15, a többi vállalkozás esetében 21 napon belül mutassák be a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy az ideiglenes intézkedésnek hogyan feleltek meg, mikor függesztették fel a termék kereskedelmi kommunikációjának közzétételét, elérhetőségét, továbbá mely tartalmakat és mikor távolítottak el vagy függesztettek fel, illetve korlátozták az elérhetőségét.

Az adatszolgáltatásra kötelező végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar