Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/22/2020.
Iktatószám: VJ/22-165/2020.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. K. B., 1137 Budapest, Radnóti Miklós út 9.) által képviselt Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 82.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. eljárás alá vont vállalkozás 2018. november 1-jétől kezdődően az általa forgalmazott Vargapeptide termékcsaládba tartozó, ún. Proinzulin C-peptidet tartalmazó kozmetikai bőrápoló spray termékek népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációiban

  • olyan egészségre vonatkozó állításokat (pl.: „gyorsabban jár az agya”, „javult a reakcióideje”) tesz közzé a termékekkel kapcsolatban, melyek alkalmasak arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, melyet egyébként nem hozott volna meg;
  • olyan állításokat, illetve olyan, a kereskedelmi kommunikáció során megjelenő képi- és vizuális megjelenítést alkalmaz (pl. fogszakorvos, gyógyszerész megjelenítése és ajánlása) a termékekkel kapcsolatban, amelyek összhatásukban a betegségek (például cukorbetegség, skizofrénia), illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei, valamint a COVID-19 vírusos járvány megjelenését követően a vírus okozta megbetegedés gyógyítására való alkalmasságát sugallják,

és ezzel megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, valamint az Fttv. mellékletének 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat és megsértette a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. cikk (1) bekezdésében foglaltakat.

Továbbá az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft.-t a határozat átvételét követően haladéktalanul

  1. eltiltja a Vargapeptide termékcsaládba tartozó ún. Proinzulin C-peptidet tartalmazó bőrápoló spray termékek, vagy bármely más név alatt a C-peptid / peptid termékek népszerűsítését célzó jogsértő kereskedelmi kommunikációja folytatásától, és
  2. kötelezi arra, hogy a Vargapeptide termékcsaládba tartozó ún. Proinzulin C-peptidet tartalmazó bőrápoló spray termékek népszerűsítése céljából közzétett, és elérhető valamennyi jogsértő kereskedelmi kommunikációt törölje vagy gondoskodjon azok törléséről.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft. 117.861.200,- Ft (azaz száztizenhétmillió-nyolcszázhatvanegyezer-kettőszáz forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 18. §-ának rendelkezése szerint a kereskedelmi gyakorlatok közzétételében közreműködő alábbi vállalkozásokkal is közli a határozatot, figyelemmel arra, hogy – ha a jogsértés másként nem szüntethető meg – ezen vállalkozásokat külön határozatban fogja majd kötelezni a jelen határozatnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megszüntetésére irányuló részének végrehajtására

  • a Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.),
  • a dr. S Z. ügyvédáltal képviselt a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland),
  • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland),
  • InterActiveCorp. (IAC) (555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA),
  • a Max-Immun Rák- és Immunkutató Kft C-peptide reklámozására szolgáló mindenkori honlapjának tárhelyszolgáltatója (jelenleg: Cloudflare Inc. 101 Townsend Street Suite 200 San Francisco, CA 94107 USA).

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar