Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/26/2020.
Iktatószám: VJ/26-17/2020.

 

Betekinthető változat

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt ZA-Invest Béta Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület 5. emelet) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vesz a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.), valamint a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. P.; 1012 Budapest, Logodi utca 30.) által képviselt Csillag Csemege Kereskedelmi Kft.(4181 Nádudvar, Fő utca 119.) meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

  1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa előírja az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP) által vállalt alábbi 2. és 3. pontok szerinti kötelezettségeket, mivel azok teljesítése esetén kiküszöbölhető a versenynek a bejelentett összefonódásból eredő jelentős mértékű csökkenése.
  1. Az OTP köteles a határozat Mellékletét képező, az OTP Igazgatóságának 174/2020. és 176/2020. számú (Csányi Sándor elnök-vezérigazgatónak, illetve Baumstark Mihály igazgatósági tagnak és Csányi Péter vezető állású munkavállalónak az OTP irányítása alatt álló PortfoLion Zöld Magántőke Alap által a Csillag Csemege Kereskedelmi Kft. és az annak irányítása alatt álló vállalkozásokkal kapcsolatos döntéseiben való részvételt korlátozó) határozatainak (a továbbiakban: Határozatok) teljes körű betartásáról gondoskodni, továbbá a Határozatokat mindaddig nem vonhatja vissza és nem változtathatja meg olyan tartalommal, hogy az a bejelentett összefonódás koordinatív hatásainak kizárását a Határozatok szerinti védelemnél alacsonyabb szinten biztosítja, amíg a Csányi Sándor által irányított vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Csányi Csoport) tevékenységével átfedő vagy ahhoz kapcsolódó vállalkozás részét képezi az OTP által irányított vállalkozáscsoportnak (a továbbiakban: OTP Csoport), illetve amíg a Határozatok személyi hatály alá tartozó személyek irányítói, illetve vezető tisztségviselői tisztséget viselnek a Csányi Csoportban, illetve az OTP Csoportban.
  1. Az OTP a 2. pont szerinti kötelezettség hatálya alatt köteles a Gazdasági Versenyhivatalt minden a Határozatokkal kapcsolatos változásról 30 napon belül írásban tájékoztatni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar