Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/35/2020.
Iktatószám: VJ/35-88/2020.

Betekinthető változat!
Az EAST TO WEST Hungary Trade Kft. és
a Nutriversum Kft. üzleti titka [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható[1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bitai Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 18650394) által képviselt Nutriversum Kft. (1136 Budapest, Balzac u. 37. mf. 2.) és a Vas István ügyvezető tulajdonos által képviselt EAST TO WEST Hungary Trade Kft. (1132 Budapest, Váci út 16. fszt. 12.,[2] KRID azonosító:  25375556) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vontak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak 2019. május és 2021. február között a Nutriversum termékek YouTube csatornáján és egyéb kommunikációs eszközökön azzal, hogy ágazati rendelkezéseket sértő módon

  • a gyógyszerészként is ismert és megjelenő dr. Gődény György a Nutriversum termékeket ajánlotta (használta és mutatta be), méghozzá
  • egyes (a jelen határozat indokolásában, annak 48. pontjában felsorolt) videókban olyan módon, mintha az érintett étrend-kiegészítők fogyasztása a kiegyensúlyozott és változatos étrend kiváltására alkalmas lenne, azt helyettesíthetné.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt a Nutriversum Kft.-t 23.400.000 Ft, azaz huszonhárommillió-négyszázezer forint, az EAST TO WEST Hungary Trade Kft.-t 166.200 Ft, azaz százhatvanhatezer-kétszáz forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság).

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti

  • a 2019 májusa előtti kereskedelmi gyakorlat tekintetében a vizsgált magatartások, illetve tényállások vonatkozásában (okafogyottság miatt),
  • egyes, a jelen határozat pontjában felsoroltakon kívüli reklámok tekintetében a kiegyensúlyozott és változatos étrend kiváltására való alkalmasság vonatkozásában (bizonyítottság hiányában).

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az EAST TO WEST Hungary Trade Kft. üzleti titka, releváns bevételei a Nutriversum Kft. révén, az eljárás alá vontak szerződéses kapcsolatából ismertek, így ezen információknak szükségszerűen mindkét eljárás alá vont a titokjogosultja.

[2] Az eljárás alá vont versenyfelügyeleti eljárás indulásakori, 2021. augusztus 2. előtti neve és címe: FITNESSMAFIA Sports Company Kft. 4400 Nyíregyháza, Szeder utca 7/B.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar