Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/5/2020.
Iktatószám: VJ/5-15/2020.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt V-Híd Vagyonkezelő Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 218-220.) eljárás alá vont vállalkozással szemben összefonódás végrehajtása tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a V-Híd Vagyonkezelő Kft. jogsértést követett el azzal, hogy a Duna Center Therm Üzemi Szolgáltató Kft. feletti közvetlen egyedüli irányítás megszerzésével létrejött összefonódását a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtotta.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] Űrlap a Gazdasági Versenyhivatal egyedi döntésével szembeni keresetlevél beterjesztéséhez