Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/7/2020.
Iktatószám: VJ/7-75/2020.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda által képviselt Aflofarm Hungary Kft. (1124 Budapest, Cseppkő utca 41.) eljárás alá vont vállalkozás ellen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás szabályainak feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Aflofarm Kft. a Naturseptin MED köhögés elleni nyalóka és a Naturseptin MED TOROK olvadó rágóbonbon népszerűsítése során alkalmazott

  • televízió reklámjai vonatkozásában október 1-től 2019. november 10-ig megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény[1] 17. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjaiban, valamint a 17. § (2) bekezdésének g) pontjában foglaltakat;
  • plakátjai vonatkozásában október 1-től 2019. november 10-ig megsértette a Gyftv. 17. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjaiban foglaltakat;
  • aflofarm.hu weboldalon megjelent tájékoztatások vonatkozásában 2019. november 19-től 2019. december 20-ig megsértette a Gyftv. 17. § (1) bekezdésének a), e), f) pontjaiban foglaltakat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt az eljárás alá vontat kötelezi, hogy a jelen eljárásra tekintettel bevezetett megfelelési programját továbbra is működtesse, annak alkalmazását a határozat keltét követő első reklámkampányának lezárását követő 30 napon belül mutassa be és hitelt érdemlően igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

______________

[1] Továbbiakban: Gyftv.

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar