A kartellekkel szembeni sikeres fellépés egyik fontos eszköze az engedékenységi politika. A jelen közleménnyel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) célja, hogy a vállalkozások számára érthetően, egyértelműen bemutassa ezt a jogintézményt és a GVH jogalkalmazási gyakorlatát, ösztönözvén a vállalkozásokat az engedékenységi kérelmek benyújtására.

A GVH engedékenységi politikájának részletszabályai korábban engedékenységi tájékoztatóban jelentek meg. Jelen közlemény a korábbi engedékenységi tájékoztató szabályait veszi át azzal, hogy a közlemény egyes kérdéseket a korábbinál részletesebben szabályoz. A közlemény közzétételével a GVH a jogalkalmazási gyakorlatának kiszámíthatóságát kívánja növelni, ezzel előmozdítva az ügyfelek engedékenységi eljárásokban való részvételét és sikeres lefolytatását.

A GVH a közlemény véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjaira is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2016. április 15-ig várja írásban az engedekenysegikonzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott közlemény tervezete és az ahhoz kapcsolódó dokumentum itt érhető el:

Közlemény tervezete

Kérdések & válaszok 

Budapest, 2016. március 1.