Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.K.31.620/2015/15.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, ügyintéző: ... ügyvéd (...) által képviselt Foodorgany Kereskedelmi Kft. (1154 Budapest. Szerencs u. 172.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos, bírósági képviseleti irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.: lev. cím: 1391 Budapest 62.. Pf. 211.) alperes ellen versenyügyben hozott - a Vj/34-105/2013. számú határozattal kijavított - Vj/34-100/2013. számú (nyilvános iratváltozat: Vj/34-103/2013. szám) közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg az alperesnek 300.000 (azaz háromszázezer) forint perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 900.000 (azaz kilencszázezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt nap alatt van helye fellebbezésnek, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez címzetten, a jelen bíróságnál kell írásban, három példányban előterjeszteni.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.