Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint fellebbviteli bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kf.II.37.959/2018/14.
A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke, Dr. Márton Gizella előadó bíró, Dr. Kalas Tibor bíró
Az I. rendű felperes: Jász-Plasztik Kft. (5100 Jászberény, Necső telep 1.)
Az I. rendű felperes képviselője: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda ([...] ügyvéd, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)
A II. rendű felperes: ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros L. utca 13.)
A II. rendű felperes képviselője: Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda ([...] ügyvéd, 1051 Budapest, Dorottya utca 6.) és helyettesítési meghatalmazással: Vörös Ügyvédi Iroda ([...] ügyvéd, 2481 Velence, Nimród utca 9.), valamint Horváth M. András Ügyvédi Iroda ([...] ügyvéd, 1094 Budapest, Bokréta utca 32-36. IV. 8.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Ay Zoltán Nándor és Dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsosok
A per tárgya: versenyügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A fellebbezést benyújtó fél: az I. rendű felperes, a II. rendű felperes
A fellebbezéssel támadott elsőfokú határozat: Fővárosi Törvényszék 6.K.700.121/2018/13. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria

  • a Fővárosi Törvényszék 6.K.700.121/2018/13. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, az alperes 2016. július 26-án kelt Vj/2-205/2015. számú határozatának I. pontját akként változtatja meg, hogy mellőzi a jogsértés egységes, folyamatos, komplex jellegűvé minősítését, ehelyett a Tpvt. 11. § (1) bekezdésébe, (2) bekezdés a) és d) pontjaiba ütköző versenyjogsértést állapít meg. A határozat II. pontját részben, az I. és II. rendű felperesek vonatkozásában, valamint a határozat III. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezi. Ezt meghaladóan a felperesek keresetét elutasítja;
  • kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. és a II. rendű felperesnek 250.000-250.000 (kétszázötvenezer-kétszázötvenezer) forint elsőfokú és 180.000-180.000 (száznyolcvanezer-száznyolcvanezer) forint másodfokú részperköltséget;
    - kötelezi az I. rendű és a II. rendű felperest, hogy fizessenek meg fejenként az államnak - külön felhívásra - 375.000 (háromszázhetvenötezer) forint kereseti és 625.000 (hatszázhuszonötezer) fellebbezési részilletéket.

A le nem rótt további 2.250.000 (kétmillió-kétszázötvenezer) forint kereseti és 3.750.000 (hárommillió-hétszázötvenezer) forint fellebbezési részilletéket az állam viseli.
Az ítélet ellen felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.