Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság
2.Kf.650.096/2017/5.

A Fővárosi Törvényszék a Nagy Koppány Varaga Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vigadó u. 2. Mahart Ház VI. emelet, eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1123 Budapest, alkotás utca 53.) felperesnek a [...] jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, alkotmány utca 5., Hiv. szám: Vj/127/2015.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. október 13. napján kelt 31.K.33.988/2016/15. számú ítélete ellen a felperes által 16. és 17. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2018. május 30. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz százezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs. 

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.