Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék,
mint másodfokú bíróság
1.Kf.650.061/201 7/5.

*Vj/136-69/2015. az eljárás alá vont számára betekinthető és a Vj/136-70/2015. nyilvános változatú* 1 .Kf.650.061 /2017/7. számú javító végzéssel javítva.
Budapest, 2018. április 9.
dr. Matheidesz Ilona s.k. tanács elnöke

A Fővárosi Törvényszék a [...] ([...],eljáró ügyvéd: [...]) által képviselt [...] ([...]) felperesnek a [...] jogtanácsos által képviselt [...] ([...]) alperes ellen fogyasztóvédelmi ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. június 1. napján hozott 3.K.34.116/2016/17. számú ítélete ellen a felperes 18. sorszámú fellebbezésére - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

ítéletet

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja és kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 nap alatt az alperesnek 100 000 (százezer) forint másodfokú perköltséget és az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság felhívására - 24 000 (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.