Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
minf felülvizsgálati bíróság
rész ítélete

Az ügy száma: Kfv.VII.38.167/2021/15.
A tanács tagjai: Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, Dr. Remes Gábor előadó, bíró Dr. Fekete Ildikó bíró
Az I. rendű felperes: Mento Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26.)
Az I. rendű felperes képviselője: Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, ügyintéző: [...] ügyvéd 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C.) és [...] ügyvéd (1163 Budapest, Lombos u. 30.)
A II. rendű felperes: M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (2851 Kömye, Iparcentrum u. 3.)
A II. rendű felperes képviselője: Bitai Ügyvédi Iroda, ügyintéző: [...] ügyvéd (1021 Budapest, Tárogató út 47-49.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos és Dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos
Az alperesi érdekelt: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
Az alperesi érdekelt képviselője: [...] kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott Vj/77-470/2016. számú (további iratváltozatok: Vj/77-471 -476/2016. számú) határozat, mint közigazgatási cselekmény jogszerűségének vizsgálata
A felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat: a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.007/2020/70. számú ítélete
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az I. rendű felperes (71. sorszám alatt) az alperes (72. sorszám alatt)
A csatlakozó felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az alperesi érdekelt (Kfv.4. sorszám alatt)

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.007/2020/70. számú ítéletét az I. rendű felperes vonatkozásában hatályában fenntartja, a II. rendű felperest illetően hatályon kívül helyezi, és ebben a körben az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg az alperesnek 2.628.600 (azaz kettőmillió-hatszázhuszonnyolcezer-hatszáz) forint felülvizsgálati perköltséget, valamint az államnak - felhívásra - 3.500.000 (azaz hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Megállapítja, hogy a felülvizsgálati eljárásban a II. rendű felperesnek 2.133.050 (azaz kettőmillió-egyszázharmincháromezer-ötven) forint, az alperesnek további 2.638.600 (azaz kettömillió-hatszázharmincnyolcezer-hatszáz) forint költsége merült fel, annak viseléséről az új határozatot hozó bíróság dönt.

A részítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.