Az alábbi táblázatok a versenyfelügyeleti eljárásokban hozott érdemi ügyzáró versenytanácsi döntéseket veszik számba.

  • Az áttekintő táblázat gyors, átlátható képet ad a döntésekről, oly módon, hogy egy táblázatban mutatja be az eljárások ügytípus szerinti megoszlását, és a kiszabott bírságokat.

  • Az ügytípusonkénti részletes táblázatok ügytípus-specifikusak, de egységes szerkezetűek: jelzik az ügytípuson belüli további tagozódást, a hivatalból indul ügyek számát és megoszlását.

A táblázatokban használjuk a GVH beavatkozás fogalmát. Ez a fogalom azt ragadja meg, hogy a GVH versenyfelügyeleti eljárásai révén a versennyel kapcsolatos folyamatok másként alakultak, mint ahogy egyébként alakultak volna. A GVH beavatkozás gyűjtőfogalom, amely ügytípusonként eltérő konkrét tartalommal bír.

  • Néhány példa a beavatkozásra:

    • Jogsértés megállapítását kimondó határozat - Ez a magatartás abbahagyására kötelez, és esetleg szankcióval is jár.

    • Szünetelés utáni megszüntető határozat - A szünetelés időtartama alatt az eljárás alá vontnak teljesítenie kell az eljáró versenytanács határozatával megállapított kötelezettségét ahhoz, hogy a tanács az eljárást megszűntesse. (A 2005. november 1-je után megindított eljárásokban a szünetelés intézményét felváltotta a hatályos versenytörvény 75. cikke szerinti kötelezettségvállalás intézménye.)

    • Engedélyezés megtagadása vagy feltételhez kötése - ideértve a GVH versennyel kapcsolatos aggályainak önkéntes figyelembe vételét, vagyis a kérelem visszavonását vagy a megállapodás/tranzakció módosítását is. - Ilyenkor a GVH fellépésére a vállalkozások tervei nem vagy nem eredeti formájukban valósulnak meg.

  • A GVH beavatkozás fogalma ugyanakkor nem öleli fel a pusztán az adminisztratív kötelezettségek elmulasztása (pl. engedélykérelem benyújtásának elmulasztása) miatt megállapított jogsértést, hiszen ez önmagában az itt használt értelemben nem gyakorol hatást a piacra, mint ahogy a "nem ügyzáró" döntések sem gyakorolnak.

Amikor egyetlen eljárás keretében több kérdésben születik döntés, akkor a részletes táblázatokban az eljárást a "legerősebb" GVH beavatkozásnál vesszük figyelembe. Ha egy ügy során több ügytípusban is döntést hoz a Versenytanács, akkor az adott ügy mindegyik érintett ügytípusban és az azokhoz tartozó táblázatokban is megjelenik. Az ilyen ügyeket az áttekintő táblázat alatt VJ szám szerint - a vizsgált ügytípusok megjelölésével - felsoroljuk.