Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-209/2007/34.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa

  • a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), I. rendű,

  • a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest), II. rendű, és

  • a Dunai és Társa Betéti Társaság (Kiskunhalas), III. rendű

eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A versenytanács megállapítja, hogy a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaság, a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Dunai és Társa Betéti Társaság a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak azzal, hogy a Flavin termékek forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást tulajdonítottak.

A versenytanács a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, valamint a Dunai és Társa Betéti Társaságot a jogsértő magatartás további folytatásától a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével eltiltja.

A versenytanács kötelezi a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, valamint a Dunai és Társa Betéti Társaságot arra, hogy a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül internetes honlapjaik nyitó oldalán, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át tegyék közzé a következőt: "A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-209/2007. számú versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy a Crystal Institute Kft., a Flavinárium Zrt., valamint a Dunai és Társa Bt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak azzal, hogy a Flavin termékek forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást tulajdonítottak. A GVH bírság kiszabása mellett az eljárás alá vontakat a jogsértő magatartás további folytatásától eltiltotta."

A versenytanács kötelezi

  • a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaságot 59.359.700 (azaz ötvenkilencmillió-háromszázötvenkilencezer-hétszáz) forint,

  • a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 60.874.900 (azaz hatvanmillió-nyolcszázhetvennégyezer-kilencszáz) forint,

  • a Dunai és Társa Betéti Társaságot 300.000 (azaz háromszázezer) forint bírság

megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára kötelesek befizetni.

Az eljárás alá vontak a határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.