Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-209/2007/86.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa

  • a Szabó László ügyvezető, dr. Turcsányi Dániel ügyvéd (Eger), valamint dr. Török Tamás ügyvéd (Eger) által képviselt Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest), I. rendű,

  • az Erdélyi Sándor vezérigazgató, dr. Turcsányi Dániel ügyvéd (Eger), valamint dr. Martinecz Gergely ügyvéd (Eger) által képviselt Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest), II. rendű, és

  • a Dunai Andrásné és Csetneki György által képviselt Dunai és Társa Betéti Társaság (Kiskunhalas), III. rendű

ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A versenytanács elrendeli a 2008. május 13-án kelt, Vj-209/2007/34. számú határozatában foglalt azon kötelezettség végrehajtását, amelynek értelmében a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaság és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Dunai és Társa Betéti Társaság a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles internetes honlapjaik nyitó oldalán, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át közzé tenni következőt: "A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-209/2007. számú versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy a Crystal Institute Kft., a Flavinárium Zrt., valamint a Dunai és Társa Bt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak azzal, hogy a Flavin termékek forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást tulajdonítottak. A GVH bírság kiszabása mellett az eljárás alá vontakat a jogsértő magatartás további folytatásától eltiltotta."

A versenytanács a Crystal Institute Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Dunai és Társa Betéti Társaságot és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege

  • a Crystal Institute Kft. esetében 40.000 Ft (Negyvenezer forint),

  • a Dunai és Társa Bt. esetében 5.000 Ft (Ötezer forint),

  • a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. esetében 30.000 Ft (Harmincezer forint).

A naponta esedékes végrehajtási bírság megfizetése a jelen végzés kézhezvételétől mindaddig terheli eljárás alá vontakat, amíg kötelezettségük maradéktalan teljesítését nem igazolják a versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett eljárás alá vontak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára kötelesek megfizetni.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.