Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-64/2007/51.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a 35. sorszámú végzésben - vállalásával egyezően - előírt kötelezettséget a vállalt határidőre csak részben teljesítette.

Kötelezi a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat kézbesítését követő nyolc napon belül fizessen meg 3.000.000- Ft (Hárommillió forint) versenyfelügyeleti bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel élhet az eljárás vont vállalkozás.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.