Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-208/2007/31.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme (Miskolc) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

  • A Versenytanács elrendeli a 2008. május 6-án kelt Vj-208/2007/17. számú határozat alábbi rendelkezésének a végrehajtását:

    • "az eljáró versenytanács megtiltja, hogy az eljárás alá vont fogyasztók által hozzáférhető dokumentumaiban és valamennyi reklámjában a "magánegyetem", az "egyetem", a "felsőoktatási intézmény" és "szak" megjelölést feltüntesse, továbbá "díszdoktorrá" avatásról adjon tájékoztatást".

A Miskolci Bölcsész Egyesület köteles igazolni, hogy a www.hunhir.hu honlap tartalma megváltozott.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást végrehajtási bírság megfizetésére. A végrehajtási bírság napi összege e végzés kézhezvételétől számított első 30 napban napi 10. 000 (azaz tízezer) Ft, azt követően napi 30.000 (azaz harmincezer) Ft. A végrehajtási bírság megfizetése mindaddig terheli eljárás alá vont vállalkozást, amíg kötelezettségét nem teljesíti. A végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozás e végzés kézhezvételétől számított 30. napon köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára. A még nem teljesített kötelezettség miatt teljesítendő bírság megfizetése mindig az előző esedékességet követő 30. napon válik esedékessé.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.