Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-208/2007/17.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme (Miskolc) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont nevének "Magánegyetem" fordulata, továbbá az általa használt dokumentumok egyes, felsőoktatási intézmény látszatát keltő megjelölései alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

Kötelezi az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást arra, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezze nevének módosítását.

Az eljáró versenytanács megtiltja, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltét követően az eljárás alá vont fogyasztók által hozzáférhető dokumentumaiban és valamennyi reklámjában a "magánegyetem", az "egyetem", a "felsőoktatási intézmény" és "szak" megjelölést feltüntesse, továbbá -díszdoktorrá- avatásról adjon tájékoztatást.

Kötelezi továbbá az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást 150.000 Ft (egyszázötvenezer forint) bírság megfizetésére. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-0000.0000 számú bírságbevételi számlájára. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt vállalkozás nevét, valamint a befizetés jogcímét (bírság).

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.