Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-156/2007/139.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

  • a StemXcell Kft. "v.a." Maklár,

  • a Crystal Institute Kft. Budapest,

  • a Dunai és Társa Bt. Kiskunhalas és

  • a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. Budapest

ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a 2008. július 8-án kelt, Vj-156/2007/84. számú határozatában foglalt azon kötelezettség végrehajtását, amelynek értelmében a StemXcell Kft. "v.a.", a Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével köteles jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertetni a Versenytanács Vj-156/2007/84. számú határozatának rendelkező részét minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé az Olimpiq StemXCell termékkel kapcsolatban.

A Versenytanács a StemXcell Kft. "v.a."-t, a Crystal Institute Kft.-t, a Dunai és Társa Bt.-t és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt.-t végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege

  • a StemXcell Kft. esetében 35.000 Ft (Harmincötezer forint),

  • a Crystal Institute Kft. esetében 40.000 Ft (Negyvenezer forint),

  • a Dunai és Társa Bt. esetében 5.000 Ft (Ötezer forint),

  • a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. esetében 30.000 Ft (Harmincezer forint).

A naponta esedékes végrehajtási bírság megfizetése a jelen végzés kézhezvételétől mindaddig terheli eljárás alá vontakat, amíg kötelezettségük maradéktalan teljesítését nem igazolják a Versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett eljárás alá vontak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára kötelesek megfizetni.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.