Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-121/2007/035.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a CIB Bank Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárásban megtartott tárgyaláson meghozta, és kihirdette az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a "CIB Deviza Lakáshitel" termék 2007. február 26. és 2007. június 1-je közötti reklámozása során az eljárás alá vont által közzétett egyes tájékoztatások alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére, mert:

  • nem közölték a reklámozott "akár 30%-kal kedvezőbb törlesztőrészlet" elérésének egyes feltételeit és időtartamát,

  • "ajándék értékbecslés"-t hirdettek, noha ténylegesen nem az értékbecslést adták ajándékba, hanem a költségeket térítették meg utólag, de ennek feltételeit sem kommunikálták, valamint

  • kizárólag a kedvezőbb hitelkonstrukció esetén irányadó THM mértéket tartalmazták.

A Versenytanács megállapítja, hogy a "CIB Indexált Betét" termék 2007. február 26. és 2007. május 11-e közötti reklámozása során az eljárás alá vont által közzétett rádióreklám, online banner, nyomtatott sajtóhirdetés, portálmatrica, hírlevél és ügyféltájékoztató alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, mert:

  • nem közölte a megtakarítási forma reális megítéléséhez elengedhetetlenül szükséges összes feltételt,

  • egy új terméket egy megszokott régi termék nevén, az arra jellemző fogalmak felhasználásával reklámozott, két eltérő konstrukció összehasonlításával, és - a lényegi különbségeket leplezve - emelte ki a reklámozott konstrukcióval elérhető magas hozamot.

A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy a "CIB Indexált Betét" termék reklámkampánya során az online banner és a nyomtatott sajtóhirdetés valótlanul állította, hogy "a lekötött összeg nagyságától függetlenül" elérhető a kedvezmény, illetve az ügyféltájékoztató a Prémium kamat mértékeként 11%-ot tüntetett fel, noha az ügyfél csak 10% Prémium kamatot kaphatott.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 90.000.000 Ft (kilencvenmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.