Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-107/2007.

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a kérelmező Szebellédy-Gyógyszertár Bt. és Állomás Patika Bt. (a továbbiakban együtt: alapítók) Medipatika Kft. közös megalapítása tárgyában kelt kérelme alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés eljárást megszüntető rendelkezésével szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének az e végzésben foglaltak foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.