Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-147/2007.

A Gazdasági Versenyhivatal a DOMRO BORGAZDASÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. , a Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft. , a Kiss és Társai Kft. , a KECEL-BORKER Kft. , a PALÁSTI-BORÁSZAT Borászati Kft ., a Szőlészeti és Borászati Kft. és a WEINHAUS Borászati, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vont ügyfél ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.