Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-154/2008/040.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft. Pécs és a YESS EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárás kapcsán a Vj-154/2008/31. számú végzéssel elrendelt utóvizsgálat során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a Vj-154/2008/27. számú határozatában foglalt azon kötelezettség végrehajtását, amelynek értelmében a YESS EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Vj-154/2008/27. számú határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az általa üzemeltetett internetes honlapokon, azok nyitó oldaláról elérhetően, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, legalább három hónapos időtartamig teljes terjedelemben tegye közzé a Versenytanács Vj-154/2008/27. számú határozatát.

A Versenytanács a YESS EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege 25.000 Ft (Huszonötezer forint).

A naponta esedékes végrehajtási bírság megfizetése a jelen végzés kézhezvételétől mindaddig terheli a YESS EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, amíg kötelezettségének teljesítését nem igazolja a Versenytanács számára. A végrehajtási bírságot a kötelezett eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Ezen döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.