Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-91-026/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sz. J. A. ügyvezető és Z. T. irodavezető által képviselt Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

 • A Versenytanács megállapítja, hogy a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban 2010. június 1. és 2010. szeptember 29. között megjelent reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a fogyasztók számára valótlan képet nyújtott az általa kínált szolgáltatásról, s a fogyasztók ezáltal tévesen azt gondolhatták, hogy a szerződés megkötését követően azonnal pénzhez jutnak.

 • A Versenytanács a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban 2010. szeptember 29. előtt megjelentetett kereskedelmi kommunikációk alkalmazásával megvalósuló, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja.

 • A Versenytanács kötelezi a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t, hogy az alábbi tájékoztatást legalább 90x90 mm méretben, kommentár nélkül jelentesse meg a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül két-két alkalommal a Bors, a Metropol, a Blikk és a Nemzeti Sport című lapokban:

  • "A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa határozatában megállapította, hogy a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az általa végzett tevékenységre vonatkozó tájékoztatásokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a nyomtatott sajtóban 2010. június 1. és 2010. szeptember 29. között megjelent reklámokkal. A vállalkozás a tájékoztatásokban nem tette egyértelművé azt, hogy nem kölcsönt nyújt, hanem fogyasztói csoportokat szervez. A tájékoztatások szövege alapján az olvasó - tévesen - azt gondolhatta, hogy azonnal készpénzhez jut, és nem kapott információt arról, hogy valójában vásárlói joghoz juthat, mely megszerzésének időpontja meghatározóan a szerencsétől függ. A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta és 3.200.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t."

 • A Versenytanács kötelezi a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a Versenytanács részére igazolja, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

 • 4.

  A Versenytanács kötelezi továbbá a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t 3.200.000 Ft (Hárommillió-kettőszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

 • 5.

  A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.