Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/091-064/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Balogh Imre Sándor ügyvezető által képviselt Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban lefolytatott utóvizsgálatban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a 2011. február 15-én kelt Vj/091-026/2010. számú határozatában foglalt közzétételi kötelezettség és az ennek teljesítésére vonatkozó igazolási kötelezettség végrehajtását az alábbiak szerint.

A Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. köteles haladéktalanul intézkedni

  • a Versenytanács Vj/091-026/2010. számú határozata rendelkező részének 3. pontjában előírt szövegű tájékoztatás Bors, Metropol, Blikk és Nemzeti Sport című lapokban két-két alkalommal, legalább 90*90 mm méretben, kommentár nélkül történő megjelentetése, valamint

  • a fenti tájékoztatás közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítésének igazolása iránt.

A Versenytanács kötelezi továbbá a Mutuo Risparmio Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t és egyidejűleg a vállalkozás vezetőjét, Balogh Imre Sándor ügyvezetőt végrehajtási bírság megfizetésére. A végrehajtási bírság napi összege - mindkét kötelezettre vonatkozóan - a végrehajtás elrendelésétől számított 30 napig napi 30.000 Ft (harmincezer forint), azt követően - a kötelezettség teljesítésének igazolásáig - napi 40.000 Ft (negyvenezer forint).

A végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozás, illetve a vállalkozás vezetője a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A végrehajtási bírság meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal a bírság behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján foganatosítja oly módon, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a jelen végzés kézhezvételét követően havonta megkeresi az adóhatóságot a tárgyhónap végéig felmerült és be nem fizetett végrehajtási bírság, valamint az az után járó késedelmi pótlék beszedése érdekében.

Egyebekben a Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.